Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018

Gösterim: 4870

Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız

Başkanlığımız Genel Sekreterliğe bağlı sekiz daire başkanlığından biridir.

1. Yazılım ve Web Tasarım Grubu Tanımı:

Üniversitenin ihtiyaç duyduğu ve yönetimin uygun gördüğü otomasyon yazılımlarını yazmak, satın alınması gereken yazılımlar konusunda çalışmaları yürütmek, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu ve yönetimin uygun gördüğü kurumsal web tasarım ve web tabanlı otomasyonları yazmak, kamu personeline ait kişisel web sayfalarının alt yapı desteğini vermek, web tasarım ve uygulamaları konusunda AR-GE çalışmalarını yürütmek.

Diğer Görev Alanları:

 • Üniversitemiz web sayfasının hazırlanması ve geliştirilmesi sürecini planlamak.
 • Web tabanlı otomasyon sistemleri ile ilgili sorunları çözümlemek.
 • Bilgi işlem, web ve yazılım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
 • Yürütmekte olduğu yazılımlar ile ilgili sunucuların bakımı, onarımı, güncellemeleri, güvenliği vb. yönetimlerini yürütmek.
 • Yazılımların kullanımları ile ilgili teknik destek vermek.
 • Otomasyon sistemleri ile ilgili sorunları çözümlemek.
 • Gerektiği takdirde hazırlanan veya alınan yazılımlarla ilgili hizmet içi eğitim 5 faaliyetleri düzenlemek.
 • Yazılım konusunda AR-GE çalışmaları düzenlemek.

 

2. Ağ ve Sistem Yönetim Grubu Tanımı:

Başkanlığımızın veya diğer fakülte ve birimlerin gerekli network alt yapısını projelendirmek ve hazırlamak, sunucularda oluşabilecek her türlü teknik sorunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak, Üniversite internet hizmetinin sürekli aktif durumda kalmasını sağlamak.

Diğer Görev Alanları:

 • Üniversiteye ait WEB, FTP, DNS, e-mail, vb. sunucuların ve Aktif Network cihazlarının yönetimi.
 • Sanallaştırma sisteminin yönetilmesi.
 • Mail hesaplarının kontrol ve güvenliğini sağlamak.
 • Yeni binalarının network altyapılarını projelendirmek.
 • İnternet hizmetlerinde ortaya çıkan arızaların giderilmesi.
 • Kablosuz internet erişimi alanlarının kurulması, buradaki cihazların kontrolü ve kablosuz internet erişimi servisinin sürekli aktif durumda bulunmasının sağlanması.
 • İp telefon sisteminin kurulumu ve yürütülmesi.
 • Web & Ftp kullanıcıları kontrolü, takibi ve teknik destek.
 • Güvenlik Kameraları ile ilgili gerekli network altyapısını kurmak ve teknik destek sağlamak.

3. Teknik Servis ve Donanım Grubu Görev Tanımı:

Kurumun ihtiyaç duyduğu donanım malzemelerini temin etmek, mevcut bilgisayar donanımının her türlü bakım-onarım ve servis hizmetlerini yürütmek, genel olarak düzenlenecek etkinlik ve faaliyetlerde kullanılacak teknik donanımı hazırlamak ve kurulumunu yapmak.

Diğer Görev Alanları:

 • Kurumun bilgisayar alt yapısının oluşturulmasına danışmanlık etmek, gerekli donanım ve cihazların alımı.
 • Birimlerde kullanılan bilgisayar ve diğer yan birimlerin garanti ve bakım sözleşmelerini takip etmek ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Satın alınacak cihazlarla ilgili teknik şartname düzenlenmesi.
 • Antivirüs sisteminin takip ve yönetimi.
 • Bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarlara teknik destek hizmeti sağlanması.
 • Kullanıcı bilgisayarlarına kurulacak lisanslı yazılımları tespit etmek ve kurmak ve yüklenmesi gereken varsa 3.parti yazılımları kontrol etmek ve sistemin geneline zarar vermesini engellemek.
 • Bilişim Teknolojisi konusundaki gelişmeleri takip etmek.
 • Personel devam takip sistemi ve yemekhane otomasyonu cihazlarının takip ve desteğinin verilmesi.