Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018

Gösterim: 3981

Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemizin faaliyetlerini ve işlemlerini yürütülebilmesi için gerekli teknolojik alt yapıyı sağlamak, ihtiyaç duyulan teknik destek ve eğitimleri vermek, öğrencilerimizin ve hizmetlerimizden yararlanan şahıs ve kurumların taleplerini hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirmek, bilişim teknolojileri ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri içerisinde bulunmak ve bu tür çalışmalar için gerekli desteği vermek, kurumun ihtiyaç duyduğu projeleri hazırlamak ve kullanıma sunmaktır. Günümüzdeki bilgi toplumu konjonktüründe e-devlet yapısının bir parçası olmaktır. 

 

Vizyon

“Bilgi ve Teknolojiyi kullanarak farklılık ve üstünlükler oluşturmak”. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak vizyonumuz:

• Sorunun değil, çözümün bir parçası olan,

• Kurumsal barışı kendisine hedef edinip, paydaşların memnuniyetini ön planda tutan,

• Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden,

• İdari bir birim olmaktan ziyade bir akademik olmayı hedef edinen,

• Güven kazanmış, kurumsal ve kararlı yapıya sahip bir birim olmaktır.